O nás

V roce 1989 začala ČTU jesenické oblasti svoji práci. Přihlásilo se asi 190 členů z okresu Šumperk, Olomouc a Bruntál. Pro naši činnost jsme získali kancelář na bývalém SSM a od MěNV v Šumperku objekt v bývalých kasárnách (Vandrbarák). Vandrbarák jsme opravovali vlastními silami a byl v roce 1994 slavnostně otevřen. Na Vandrbaráku se scházíme každou středu po 19 hodině.

Máme jeden dětský oddíl T.O. Kamarádi. Hlavním vedoucím je Strejda Vláček - Tomáš Lešingr. Oddíl je teď rozdělen na čtyři družinky (barvičky), které se scházejí od 16,00 - 17,30 hodin v klubovně na Vandrbaráku. Tomášovi pomáhají vedoucí oddílu a pomocníci. Oddíl má svoje stránky, na kterých se dovíte o jejich činosti víc. TO Kamarádi

K 1.1.2012 se k naši oblasti připojil klub ČTU z Beskydské oblasti. TK Kamarádi Opava je 15 členů starších 18 let s vlastním zázemím.

K 7. 6. 2019 jsme přijali registraci dalšího klub tentokráte z Ostravy. TK Porta Ostrava má 7 členů.

Naše oblast patří pod Českou tábornickou unii s ústředím v Praze.