Porta Jesenické oblasti

Sobota, 22. Květen 2021

Kamarádi, kapely, posluchači,

ak už asi tušíte, rozvolňování opatření nepostupuje tak, jak bychom si přáli a není možno naše oblastní kolo zorganizovat naživo.

Proto, abychom se o tuto naši akci nepřipravili úplně, snažili jsme se vám zorganizovat "bezkontaktní" verzi soutěže, ale zároveň vám nabízíme možnost živého vystoupení o něco později na venkovní produkci...ale postupně:

1. Je třeba se přihlásit a dodržet postupy zasílání nejen přihlášky, ale také dvou nahrávek. Pokud byste s tímto měli potíže, neváhejte nás kontaktovat..

Důležité pravidlo nahrávky: Nahrávka musí být provedena jednou kamerou bez střihu a bez detailních záběrů, pouze statickou kamerou, která po celou dobu produkce bude zabírat celou kapelu s dostatečným odstupem tak, aby bylo možno všechny členy po celou dobu vidět. V žádném případě nezasílejte zpracované klipy nebo jinak upravené nahrávky.

2. Po úspěšném odeslání dvou videí, která budou podle výše uvedených pravidel neupravená, bude provedeno vyhodnocení porotou.

3. Nahrávky i přihlášky je možno zasílat do dne avizovaného konání našeho oblastního kola, tj do 22.5.2021

4. Vyhodnocení porotou proběhne následně a výsledky budou zveřejněny na webu https://porta-jesenicka.webnode.cz/ a na https://ctu-jesenicka.cz/node/36 . Samotným vítězům bude zaslán mail s dalšími instrukcemi.

5. Dne 4.7.2021 proběhne ve Velkých Losinách koncert "Porťácké odpoledne", kde budou, v rámci živé produkce, vítězům předány ceny.

Prosím, sdělte nám, zda máte v tomto termínu volno a budete se tedy tohoto živého vystoupení účastnit.

6. Připravujeme i možnost volby divácké ceny. K tomuto budou informace sděleny opět na výše uvedených stránkách. Stejně tak, budou upřesněna pravidla hlasování.